De website six degrees of separation is een initiatief van Nguyen Minh Duc om een netwerk van alle Brusselse artiesten te maken. Het netwerk wil een overzicht creëren van alle artiesten in Brussel en nagaan hoe artiesten onderling verbonden zijn. Het netwerk bouwt verder op een onderzoek dat nagaat wat de gemiddelde ‘afstand’ is tussen mensen op sociale netwerken in de Verenigde Staten.

Wanneer je voor het eerst op de website komt, krijg je eerst een scherm te zien om je te registeren op het netwerk. Je kan het scherm enkel sluiten door ernaast te klikken. Van zodra je dit scherm hebt weg geklikt, krijg je een ander scherm te zien om je in te loggen. Dit scherm kan je sluiten door ernaast te klikken of op cancel te klikken. Deze schermen krijg je ook iedere keer te zien wanneer je de pagina herlaadt.

Wanneer je eindelijk op de pagina komt, krijg je eerst een soort welkom pagina te zien. Hier staat geen informatie op, enkel de titel van de website en 2 subtitles die een ‘beschrijving’ geven van de website. Deze beschrijving is echter voor mij niet duidelijk. Ik leidde er namelijk uit af dat het een netwerk van artiesten was waarmee artiesten ook onderling konden communiceren en hun projecten op plaatsen, en dat van dit netwerk een interactieve en participatieve visualisatie wordt gemaakt. Uit de uitleg die 2 pagina’s verder staat blijkt dit echter niet zo te zijn.

Om tot deze uitleg te geraken moet je wel eerst het scrollen onder de knie krijgen. Klinkt simpel maar is het zeker niet bij deze site. Bij het scrollen durft de website soms namelijk wel eens een pagina te ver te scrollen. Het lijkt wel of het een leven van zichzelf heeft.

De kleuren op de hoofdpagina zorgen ervoor dat je oog ernaar wordt getrokken. Of dit komt omdat ze zo fel zijn of omdat ze gewoon lelijk zijn, mag je zelf beslissen. De subtitel boven de afbeelding is wel niet heel leesbaar, door het te kleine lettergrootte. Op de volgende pagina krijg je een visualisatie te zien van het netwerk. Wie in dit netwerk zit, kan je echter enkel zien als je bent ingelogd. De kleuren om iedere artiest aan te duiden zijn heel uitgebreid. Of de verschillende kleuren een bepaalde betekenis hebben staat nergens vermeld.

Op 4 van de 5 pagina’s is de achtergrondkleur grijs. Het grijs is echter wel telkens een ander grijs. Ook dit verschil heeft geen duidelijke betekenis, buiten een eventueel onderscheid te maken tussen de verschillende pagina’s.

Op de info pagina’s staat alle tekst in kolommen verdeeld. Op zich een handige manier om info te structuren, maar niet wanneer iedere kolom op een andere hoogte begint. Alle kolommen staan namelijk langs de onderkant uitgelijnd op de pagina. Dit zorgt ervoor dat de lezer steeds onderbroken wordt bij het lezen om het begin van iedere volgende kolom te vinden. Dezelfde uitleg wordt ook meerdere keren herhaald verspreid over 3 pagina’s. Het doel en nut van de website wordt pas op het einde van alle uitleg duidelijk.

Het doel en nut van het onderzoek naar de artiesten in Brussel is interessant en de visualisatie is leuk. De website waar de visualisatie en de info op staat is echter niet gebruiksvriendelijk en heeft een onduidelijk kleurenschema. Het is jammer dat je als bezoeker de visualisatie niet te zien krijgt, het zou immers voor iedereen interessant zijn om te bekijken.

Bron: https://www.six-degrees-of-separation.net/#visualization

Auteur: Sarah Guldentops