Tijdens de kikk-festival waren er verschillende gastsprekers aanwezig, maar één sprong eruit op vlak van creativiteit. Agi Haines is een designer die vooral gefocust is in  het menselijk lichaam. Ze heeft al gewerkt met verschillende dokters en onderzoekers om haar interesse in het menselijk lichaam te verbreden. Ze heeft al heel veel ervaring en kan zeer goed menselijke lichaamsdelen ontwerpen.

naamloos

Het meest interessante dat ze had verteld was een gezicht dat ze had gemaakt voor een project. Deze zou dan  a.d.h.v. reacties van bezoekers weten te reageren. Dit gebeurt via geluidsgolven had ze vertelt. Hoe harder je roept, hoe harder de reactie zal zijn van het gezicht. Als je te hard roept zal de gezicht reageren met een bloedneus. Ik vond het zeer uniek, omdat ik artificieel intelligence zeer boeiend vind. Dit is een zekere stap vooruit om emoties over te brengen in robots.

Voor meer informatie: http://www.agihaines.com/

Auteur : Maziar Farhadipour