download

Heeft u zich ooit afgevraagd of blinde mensen het internet kunnen gebruiken? Hoe kan je je website gebruiksvriendelijker maken voor mensen met aandachtsstoornissen en welke acties kan je doen om het eenvoudiger te maken voor doven om je website te gebruiken. AnySurfer heeft het antwoord.

AnySurfer is een organisatie dat de digitale wereld toegankelijker wilt maken voor mensen met een handicap of andere beperkingen, zonder de vlotte bruikbaarheid voor iedereen uit het oog te verliezen.

AnySurfer geeft informatie omtrent het bouwen van een toegankelijke website, organiseert opleidingen voor webdevelopers, -designers en redacteurs, werkt structureel samen met webdesignbedrijven en voert sensibiliserende acties uit zoals de toegankelijkheidsmonitor.

AnySurfer heeft ook een kwaliteitslabel. Websites die toegankelijkadaptive-image_1-240-240_size_11081 zijn voor iedereen komen in aanmerking om dit label te verkrijgen. Om in aanmerking te komen voor dit label, moet je website aan een checklist van 39 punten voldoen. Het label geldt voor 2 jaar, waarna een nieuwe aanvraag en nieuwe controle wordt uitgevoerd.

Deze checklist bevat punten rond over webdesign, webdevelopment en over artikels schrijven. Sommige punten op deze checklist zijn zeer logisch, zoals “Pagina’s hebben een betekenisvolle titel”, “Links zijn zichtbaar te onderscheiden”, “Labels en formuliervelden (in formulieren) zijn verbonden” en “Pagina-inhoud heeft betekenisvolle volgorde”. Deze voorwaarden lijken zeer logisch, maar hebben een belangrijke reden.

Er zijn te veel voorwaarden op de checklist om ze allemaal te bespreken. De precieze voorwaarden per punt worden op de website beschreven, alsook de reden waarom deze voorwaarden zijn opgesteld en welke voordelen ze hebben voor de gebruikers van de website. De meeste van deze voorwaarden zijn voor blinde of dove personen. De technologie voor het internet gebruiksvriendelijker te maken om

De meeste van deze voorwaarden zijn eenvoudig toe te passen en kunnen mensen met een handicap veel helpen. Een kleine moeite kan veel betekenen voor deze mensen en maakt het internet weer wat toegankelijker voor mensen waar niet altijd over wordt nagedacht.

Auteur: Ruben Junius

Bronnen:

AnySurfer. (Geraadpleegd op 24 nov 2016) Uw website voor iedereen toegankelijk? Opgehaald van anysurfer.be: http://www.anysurfer.be/nl